Hans & Anne Bentvelzen - Vivari, Peloponnesos

Datum

De wetten in Griekenland zijn anders dan die in Nederland, de taal is natuurlijk een extra moeilijkheid. Maar vooral: het openbare leven, de gewoonten, de manier van omgaan met elkaar. Kortom: de leefcultuur.

En dat is precies waarom wij, Anne en Hans Bentvelzen, ons aangetrokken voelden tot Griekenland en de Grieken: stressvermijdend werk, een natuur en een klimaat die uitnodigen tot 'buitenleven'. geen tijdsdruk en veel samenzijn in de 'cafetaria's' en 'estiatorios'.

Maar als je zoals wij grond koopt in een mandarijnenboomgaard en zelf gaat bouwen, dan verwacht je als echte Hollander een strakke planning, duidelijke afspraken en goed overleg, zeker als er iets van de tekeningen afwijkt of de tijd verstrijkt.

De spanning tussen de Griekse levensstijl en de Nederlandse stresscultuur is onontkoombaar.

Met een paar fouten, wordt HELLAS snel HELAAS.

In eerste instantie wendden we ons tot Elxis voor vertaling en juridische bijstand bij het opstellen van de contracten: vergunningen, aankoop van grond, bouwcontracten en alle noodzakelijke handelingen bij de notaris (zo moet elke partij zijn eigen advocaat meebrengen!).

Maar het feit dat Giorgos zelf een Griek is die de Griekse wooncultuur van nature kent, en in de afgelopen 25 jaar Nederlands genoeg is geworden om onze stresscultuur te kennen, heeft veel bijgedragen aan het welslagen van onze Griekse droom: een prachtig huis, binnen budget (niet binnen tijdsbestek natuurlijk!) op een perfecte plek op de Peloponnesos.

Giorgos, bedankt voor je humor en inderdaad: in Griekenland los je meer problemen op met een glimlach en een "kafedaki" dan met boos worden. Sorry dat we je soms vanuit Griekenland op zaterdag belden. Bedankt voor het advies en de prettige samenwerking.

Vergelijk objecten