Uw zoekresultaten

Gouden visum Griekenland

Een korte gids voor een verblijfsvergunning voor het Gouden Visum

In 2013 introduceerde de Griekse regering de mogelijkheid voor niet-EU-burgers om een verblijfsvergunning te verkrijgen door een bedrag van € 250.000 of meer te investeren in Grieks onroerend goed. Dit "Gouden Visum" geeft burgers van derde landen en hun familie een verblijfsvergunning voor Griekenland, die elke vijf (5) jaar moet worden verlengd zolang zij het onroerend goed in hun bezit hebben, en de mogelijkheid om vrij naar alle Schengenlanden te reizen.

Wie kan een Gouden Visum aanvragen?

a) onderdanen van derde landen die in Griekenland persoonlijk of via een in Griekenland of een andere EU-lidstaat gevestigde rechtspersoon onroerend goed bezitten waarvan zij de totale aandelen in de vennootschap bezitten, mits de minimumwaarde van het onroerend goed ten minste 250 000 euro bedraagt.
b) onderdanen van derde landen die een stuk grond kopen en een gebouw oprichten, mits de totale waarde van de aankoop van de grond en de overeenkomst met het bouwbedrijf ten minste 250 000 euro bedraagt.
c) onderdanen van derde landen die meerderjarig zijn en volledig en wettelijk eigenaar zijn van onroerend goed in Griekenland met een minimale waarde van 250 000 euro, dat is verkregen door erfopvolging bij versterf, testament of ouderlijke concessie.
d) familieleden (echtgeno(o)t(e), kinderen of ouders) van de hierboven beschreven onderdanen van derde landen.

Wat zijn (in het kort) de voorwaarden om een verblijfsvergunning te krijgen voor een vastgoedinvesteerder:

  • Het goed moet eigendom zijn van en in het bezit zijn van de eigenaars.
  • De totale waarde van het onroerend goed (of van meer dan een onroerend goed met een gecombineerde waarde) moet ten minste 250 000 euro bedragen als de eigenaars wettelijk gehuwde echtgenoten of partners met een samenlevingsovereenkomst in Griekenland zijn, met onverdeelde eigendom van het onroerend goed. Anders moet het door elk van de gezamenlijke eigenaars afzonderlijk geïnvesteerde bedrag ten minste 250 000 euro bedragen.
  • Indien de eigenaar het onroerend goed via een rechtspersoon heeft verworven, moet de aanvrager 100% van de aandelen van de vennootschap bezitten.

Verlenging van de verblijfsvergunning

Deze verblijfsvergunning is geldig zolang de houder eigenaar is van het onroerend goed, maar de houder moet deze om de vijf (5) jaar verlengen. Daartoe moet het onroerend goed volledig eigendom blijven van de aanvrager. Het niet in het land zijn, vormt geen belemmering voor de verlenging van de verblijfsvergunning.
U mag de woning ook doorverkopen in de periode dat de verblijfsvergunning geldig is. Uiteraard wordt dan de verblijfsvergunning van de verkoper ingetrokken en krijgt de nieuwe eigenaar recht op een verblijfsvergunning.

Onze bijstand

Ons kantoor heeft bijna 30 jaar ervaring in de Griekse onroerend goed markt en onze advocaten zullen in staat zijn om u persoonlijk te begeleiden door het gehele aankoop- en aanvraagproces. Op deze manier zal de aankoop van uw huis, evenals het verkrijgen van het Gouden Visum, een zorgeloze ervaring zijn.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor het verkrijgen van een Gouden Visum, kunt u contact met ons opnemen.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen contact met u opnemen.

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]

Vergelijk objecten